#KONTAKT

Aconic s. r. o.
Bulíkova 15
851 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51 156 644
DIČ: 212 061 4012
IČ DPH: SK212 061 4012

Zapísaný v Obchodnom registri
Mestský súd Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 123253/B

Informácie: info@aconic.eu
Predaj: sales@aconic.eu
Servis: support@aconic.eu


Ing. Stanislav Bebej
DevOps Inžinier
tel.: +421 903 504 065
e-mail: stanislav.bebej@aconic.eu
in: https://www.linkedin.com/in/stanislav-bebej
cv: https://goo.gl/MhKRLn


Mgr. Branislav Holý
DevOps Inžinier
tel.: +421 903 825 932
e-mail: branislav.holy@aconic.eu
in: https://www.linkedin.com/in/branislav-holy
cv: https://goo.gl/HmQ1Du