#SLUŽBY

DevOps

Ponúkame komplexné služby DevOps transformácií pre Vaše IT divízie:

 • Audit, analýza, úprava, tvorba vnútropodnikových IT procesov smerom k automatizácii a implementácii DevOps princípov
 • Change manažment a zavádzanie DevOps princípov do organizácie
 • Integrácie DevOps nástrojov a procesov
 • Návrh, implementácia a prevádzka DevOps nástrojov
 • Návrh, implementácia a prevádzka štandardov pre automatizovaný build kódu (Continuous Integration)
 • Návrh, implementácia a prevádzka štandardov pre automatizované vytváranie a konfigurovanie IT infraštruktúry (Infrastructure Provisioning Automation)
 • Návrh, implementácia a prevádzka štandardov pre automatizované inštalácie a nasadzovanie aplikácií (Continuous Delivery)
 • Návrh, implementácia a prevádzka štandardov pre automatizované testovanie aplikácií (Test Automation)
 • Návrh, implementácia a prevádzka monitoringu a reportingu pre DevOps proces
 • Školenia DevOps princípov
 • Vytváranie univerzálnych a automatizovaných DevOps ekosystémov na kľúč

Pracujeme s technológiami:

#git #gitlab #bitbucket #jenkins #teamcity #nexus #artifactory #docker #kubernetes #openshift #chef #puppet #ansible #salt #ca #automic #xebia #nagios #splunk #elasticsearch #jira #servicenow

IT infraštruktúra

Ponúkame komplexné služby analýzy, návrhu, implementácie a prevádzky IT infraštruktúrnych alebo aplikačných oblastí:

 • Java Aplikačné servery
 • BI a DWH riešenia
 • BPM riešenia
 • Cloud
 • Databázy
 • IDM riešenia
 • ITSM nástroje
 • Monitoring a logovanie
 • Operačné systémy
 • Sieť
 • Webové servery
 • Zálohovanie

Pracujeme s technológiami:

#jbosseap #websphereas #weblogicserver #tomcat #glassfish #cognos #oraclebpm #nagios #linux #apache #nginx #ihs